ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI KONUK DEFTERİ ENGLISH MADENBİS ÜYE GİRİŞİ TMMOB

19 HAZİRAN 2019, ÇARŞAMBA
 

e-KÜTÜPHANE
ADANA ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE ZONGULDAK ŞUBE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ İL TEMSİLCİLİKLERİ GENÇ MADENCİ
Mobil Uygulaması
 

» 2019 YILI MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ RESMİ GAZETE` DE YAYIMLANDI

HABER

Yayına Giriş Tarihi: 18.01.2019
Güncellenme Zamanı: 18.01.2019 18:00:30
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 18.01.2019 17:59:56

 

   MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2019 YILI)

 

 

 

HİZMET TÜRÜ

ÜCRET

BİRİM

 

 

 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 

 

a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis

3.022,00

TL/AY

b. Şantiye- Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

3.870,00

TL/AY

c. Şantiye- Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

5.550,00

TL/AY

d. Yeraltı İşletmesi

6.160,00

TL/AY

e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

6.420,00

TL/AY

f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

7.270,00

TL/AY

g. Tünel – Metro

4.240,00

TL/AY

h. Sondaj (Maden, Su)

4.720,00

TL/AY

ı. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular)

4.720,00

TL/AY

i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz)

5.200,00

TL/AY

j. YTK 5.1.a Personel

4.680,00

TL/AY

k. YTK 5.1.c Personel

3.710,00

TL/AY

l. YTK 5.2. Personel

5.550,00

TL/AY

m. YTK Koordinatör

6.160,00

TL/AY

DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET

 

 

a. Sözlü Olarak Sunulması

950,00

TL

b. Rapor Halinde Sunulması

1.250,00

TL

GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)

 

 

a. Hizmetin İlk Günü

1.010,00

TL

b. Sonraki Her Gün İçin

760,00

TL

DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ)

3.400,00

TL/AY

YTK HİZMETLERİ

Arama (TL/AY)

Açık (TL/AY)

Yer altı (TL/AY)

1 (a)

 

925,00

 

1 (b)

 

925,00

 

2 (a)

 

1.540,00

 

2 (b)

680,00

1.540,00

 

2 (c)

 

1.540,00

 

3 Grup

680,00

1.540,00

 

4(a)

680,00

1.360,00

1.730,00

4(b)

680,00

1.360,00

2.160,00

4 (c)

680,00

1.360,00

1.730,00

4 (ç)

680,00

1.360,00

2.160,00

5 Grup

680,00

1.360,00

 

PROJE HİZMETLERİ

 

 

a. Ön İnceleme Raporu

1.700,00

TL

b. Maden Arama Projesi

4.540,00

TL

c. Ön Arama Faaliyet Raporu

5.660,00

TL

d. Genel Arama Faaliyet Raporu

6.790,00

TL

e. Detay Arama Faaliyet Raporu

8.030,00

TL

f. Terk Raporu

1.320,00

TL

g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi

1.610,00

TL

h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için)

5.660,00

TL

ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için)

10.850,00

TL

i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi

13.690,00

TL

j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu

2.080,00

TL

k. Ekspertiz Raporu

2.080,00

TL

l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi

2.270,00

TL

m. Orman İzni

2.470,00

TL

n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti)

9.170,00

TL

o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti)

3.970,00

TL

ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti

3.970,00

TL

p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.730-TL‘ den Az Olamaz

3.000,00

 

r. Fizibilite Projesi (13.690 TL dan az olamaz)

Proje Yatırım Bedelinin  % 0,2 si

s. Ruhsat Müracaat İşlem Ücreti

1.300,00

TL

Ş. Fizibilite Arama Dönemi Raporu

9.060,00

TL

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

 

 

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

4.720,00

TL/AY

(B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

5.750,00

TL/AY

(A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

6.850,00

TL/AY

SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ

 

 

İşletme-Tesis

3.880,00

TL/AY

İşletme-Tesis (Daimi)

6.800,00

TL/AY

Otogaz İstasyonları (İstasyon başına)

1.760,00

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-I)

2.830,00

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-II)

1.430,00

TL/AY

JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER

 

 

1-ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 

 

a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması 

7.800,00

TL

b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

3.110,00

TL

c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi

10.920,00

TL

d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

4.680,00

TL

e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

7.800,00

TL

2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 

 

a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

4.300,00

TL/AY

b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

1.020,00

TL/AY

c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

4.680,00

TL/AY

d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

1.170,00

TL/AY

e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için)

2.340,00

TL

f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için)

38.960,00

TL

KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI

 

 

1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 

 

I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu

 

 

0-1000 m2 alan için

1.130,00

TL

II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu

 

 

0-1000 m2 alan için

1.130,00

TL

1000-3000 m2 alan için

2.270,00

TL

3000-5000 m2 alan için

3.200,00

TL

2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro)

 

 

a. Daimi hizmetler

4.540,00

TL/AY

b. Proje danışmanlık hizmeti

7.940,00

TL/AY

c. Proje hazırlama

34.250,00

TL

d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama

470,00

TL/GÜN

e. Projenin revize raporu hazırlanması

6.800,00

TL

 

 

 

NOT  

Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.

- Sondaj hizmetleri

- Laboratuvar hizmetleri

Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir. 

 

- Ücretler net ücretlerdir.

- Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir.

- Aynı anda Şirket ve YTK da görevlendirilen maden mühendisi olan yürütmüş olduğu görevle ilgili bu tarifede belirlenen en yüksek ücreti alır.

 

Okunma Sayısı: 3872

Tüm Haberler

SAYFA ÜSTÜ
ANA SAYFA BU SAYFAYI ÖNER BU SAYFAYI YAZDIR
   

Şubeler:
»ADANA ŞUBE »DİYARBAKIR ŞUBE »İSTANBUL ŞUBE »İZMİR ŞUBE »ZONGULDAK ŞUBE
 
Bölge Temsilciği:
»SİVAS BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 
 
İl Temsilcilikleri:
»ADANA »ADANA-ALADAĞ »ADANA-KOZAN »ADANA-POZANTI »ADIYAMAN »AFYONKARAHİSAR »AĞRI »AKSARAY »AMASYA »ANKARA »ANTALYA »ANTALYA-ALANYA »ARDAHAN »ARTVİN »AYDIN »BALIKESİR »BALIKESİR-DURSUNBEY »BARTIN »BARTIN-AMASRA »BATMAN »BAYBURT »BİLECİK »BİNGÖL »BİTLİS »BOLU »BURDUR »BURSA »ÇANAKKALE »ÇANAKKALE-ÇAN »ÇANKIRI »ÇORUM »DENİZLİ »DİYARBAKIR »DÜZCE »EDİRNE »EDİRNE-KEŞAN »EDİRNE-UZUNKÖRÜ »ELAZIĞ »ERZİNCAN »ERZURUM »ESKİŞEHİR »ESKİŞEHİR-KIRKA »GAZİANTEP »GİRESUN »GÜMÜŞHANE »HAKKARİ »HATAY »HATAY-İSKENDERUN »IĞDIR »ISPARTA »İSTANBUL »İZMİR »KAHRAMANMARAŞ »KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN »KARABÜK »KARAMAN »KARS »KASTAMONU »KAYSERİ »KAYSERİ-DEVELİ »KAYSERİ-YAHYALI »KIRIKKALE »KIRKLARELİ »KIRŞEHİR »KİLİS »KOCAELİ »KONYA »KONYA-EREĞLİ »KONYA-ILGIN »KÜTAHYA »KÜTAHYA-GEDİZ »KÜTAHYA-TAVŞANLI »MALATYA »MANİSA »MARDİN »MERSİN »MUĞLA »MUŞ »NEVŞEHİR »NİĞDE »ORDU »OSMANİYE »RİZE »SAKARYA »SAMSUN »SİİRT »SİNOP »SİVAS »SİVAS-DİVRİĞİ »ŞANLIURFA »ŞIRNAK »TEKİRDAĞ »TOKAT »TRABZON »TUNCELİ »UŞAK »VAN »YALOVA »YOZGAT »ZONGULDAK »ZONGULDAK-KDZ.EREĞLİ  

   

COPYRIGHT © 2006-2019 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 425 10 80   FAKS:(+90) 312 417 52 90
Sürekli Eğitim Merkezi FAKS: (+90) 312 419 76 80

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.