ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI KONUK DEFTERİ ENGLISH MADENBİS ÜYE GİRİŞİ TMMOB

09 TEMMUZ 2020, PERŞEMBE
 

e-KÜTÜPHANE
ADANA ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE ZONGULDAK ŞUBE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ İL TEMSİLCİLİKLERİ GENÇ MADENCİ
Mobil Uygulaması
 

» LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ ALMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

HABER

Yayına Giriş Tarihi: 26.01.2014
Güncellenme Zamanı: 28.01.2020 10:58:36
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 06.12.2013 17:37:58

5307 sayılı Yasa ve 16 Aralık 2012 tarih ve 28499 Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Sıvılaştırılmış Petrol Gazları` (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür  Yönetmeliği` gereği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası`nın aldığı kararlar doğrultusunda alınacak eğitim sonunda "LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ" düzenlenmektedir. (TMMOB tarafından LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürlük Eğitimi için Makina, Kimya, Çevre ve Petrol Mühendisleri Odaları yetkilendirilmiştir. Eğitime katılabilmek için Odamızdan "LPG Sorumlu Müdürlük için Oda Kayıt Belgesi" alınarak ilgili Odaya başvurulması gerekmektedir.) Eğitim alınmasından sonra LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürlük Belgesi için aşağıda belirtilen belgelerin tamamlanarak Odamız merkezine elden teslimi ya da kargoyla gönderilmesi gerekmektedir.

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürlük ataması için gerekli belge örneklerine alttaki dosyalar bölümünden ve Odamız web sayfasında bulunan Üye-Oda İşlemleri bölümünden ulaşabilirsiniz.

Üyelerimize duyurulur.

 

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR ATAMA BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

a) İLK BAŞVURULARDA GEREKLİ EVRAKLAR;

(Sorumlu müdür sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde sorumlu müdürün LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin düzenlenmesi amacıyla TMMOB Maden Mühendisleri Odası` na başvurması ve bu belgenin düzenlenmesini talep etmesi zorunludur. Aksi halde sorumlu müdür sözleşmesi imzalanmamış sayılır. Lisans sahibi de süresi içinde sorumlu müdürün bu başvuruyu yapmasını sağlamakla yükümlüdür.)


-Başvuru formu  (EK-1)
-LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Eğitim sertifikası
-Sözleşme (Sözleşmelerde noter onayı veya damga vergisi makbuzu şartı aranmayacaktır) (EK-2)
-1 adet fotoğraf
-Belge ücreti (2020 yılı için 110 TL)
-Aidat ödenti borcu olmaması.
-Otogaz istasyonu`na ait "EPDK LPG Otogaz İstasyonu Lisansı" fotokopisi (yeni açılan firmalar hariç)
-Yeni açılan firmalar için "EPDK LPG Otogaz İstasyonu Lisansı" alındıktan sonra en geç bir ay içinde teslim  edileceğine dair taahhütname (EK-4) ve işyeri açma ruhsatı
-Otogaz istasyonu vergi levhası fotokopisi
-SGK İşe Giriş Bildirgesi

YUKARIDAKİ BELGELERE İLAVE OLARAK;
1- Herhangi bir yerde çalışmayan sorumlu müdürlerden; SGK İşe Giriş Bildirgesi
2- Tam gün esaslı başka bir firmada görev yapan sorumlu müdürlerden; Otogaz istasyonunda çalışabileceğine dair alınan taahhütname (istenildiği takdirde firmayla karşılıklı olarak da imzalanabilir) (EK-3)
3- Çalışacağı otogaz istasyonu üzerinden yapılmış SGK İşe Giriş Bildirgesi veya sahibi olduğu iş yeri tarafından serbest meslek makbuzu kesilmesi
4- Ücretli SMM olarak görev yapan sorumlu müdürlerden; SMM belge fotokopisi, otogaz istasyonunda çalışabileceğine dair taahhütname, çalışacağı otogaz istasyonu üzerinden yapılmış SGK İşe Giriş Bildirgesi veya çalıştığı iş yeri tarafından serbest meslek makbuzu kesilmesi
5- SMM sahibi veya ortağı olarak görev yapan sorumlu müdürlerden; SMM belge fotokopisi, çalışacağı otogaz istasyonu üzerinden yapılmış SGK İşe Giriş Bildirgesi veya çalıştığı iş yeri tarafından serbest meslek makbuzu kesilmesi
6- Herhangi bir işyerinin sahibi veya ortağı olarak görev yapan sorumlu müdürlerden; firma sahibi veya ortağı olduğunu kanıtlayan resmi evrak, çalışacağı otogaz istasyonu üzerinden yapılmış SGK İşe Giriş Bildirgesi veya çalıştığı iş yeri tarafından serbest meslek makbuzu kesilmesi
7- Emekli olarak görev yapan sorumlu müdürlerden; SGK İşe Giriş Bildirgesi (Sosyal Güvenlik Destekleme Primi)
8- Görev yapacağı istasyonun ortağı olan sorumlu müdürlerin aşağıdaki belirtilen üç seçenekten herhangi birini yerine getirmesi gerekmektedir.
• Noter onaylı şirket karar defterine sorumlu müdürlük yapacağı istasyonun unvan, adres ve sorumlu müdür bilgileri belirtilerek karar altına alınması,
• Firma ortağı olduğunu kanıtlayan resmi evrak
• Sözleşme düzenlemiş ise; sözleşme ile birlikte yukarıdaki 2 seçenekten birini yerine getirmesi yeterlidir

NOTLAR:

1- Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunamazlar.
2- LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdürünün, SGK primleri, serbest meslek makbuzu yatırılması/kesilmesi işlemi gereklidir ve sorumlu müdür bu sürecin takibinden doğrudan sorumludur.
 3- LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi, sorumlu müdür sertifikasının (Eğitim Sertifikası) kalan süresini geçmemek kaydıyla, sorumlu müdür sözleşmesinde belirtilen süre için düzenlenir. Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresini aşmamak kaydı ile LPG  Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdürlük Belgesi, Sorumlu Müdür Tip Sözleşmesinde imza altına alınmış süre aralığı için düzenlenir. (1 yıllık, 2 yıllık, ...., 5 yıllık gibi) Belgelerde vize şartı aranmaz. 2020 yılı için belirlenmiş belge ücreti 110,00 TL dir.

b)BELGE YENİLEMELERİNDE GEREKLİ EVRAKLAR;

(Sorumlu müdür sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde sorumlu müdürün LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin düzenlenmesi amacıyla TMMOB Maden Mühendisleri Odası` na başvurması ve bu belgenin düzenlenmesini talep etmesi zorunludur. Aksi halde sorumlu müdür sözleşmesi imzalanmamış sayılır. Lisans sahibi de süresi içinde sorumlu müdürün bu başvuruyu yapmasını sağlamakla yükümlüdür.)

-Belge aslı
-Yenileme dilekçesi
-Otogaz istasyonu vergi levhası fotokopisi
-Sözleşme süresi dolduysa yeni sözleşme
-Belge Yenileme Ücreti (2020 yılı için 55 TL)
-Eğitim sertifikası fotokopisi
-Belge ücreti
-1 adet fotoğraf 

c)BELGE İPTALLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;

-Belge aslı
-İptal dilekçesi

d)SÖZLEŞMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR;
•Firmanın merkez ve istasyon adresleri birbirine karıştırılmamalı, sorumlu müdürün görev yapacağı istasyon unvan ve adres bilgisi LPG İstasyonu için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı baz alınarak sözleşmeye net bir şekilde yazılmalıdır.
•Sözleşme ücreti otogaz istasyonu için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen brüt asgari ücretin altında olamaz.
•Otogaz İstasyonları ile yapılacak sözleşmelerin TMMOB` nin 16.02.2013 tarih 168 nolu karar "EPDK tarafından Resmi Gazete‘de yayımlanan LPG Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında; EK-2`de verilen sözleşme örneğine uygun olacak olup sözleşmelerde noter tasdiki veya Damga Vergisi makbuzu aranmayacak olup, durum LPG Sorumlu Müdür sözleşmesi taraflarının takdirine bırakılmaktadır. Ayrıca sözleşme dışında taraflarca belirlenecek ilave koşul ve uygulamalar var ise yönetmelikte ayrıca "Çeşitli Konular" başlığı altında belirtilecektir.
•Üyelerimizin istifa ve sözleşme fesihleri ise 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği" nin  "Sorumlu müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi " başlıklı 19. Madde hükümlerine göre yapılacaktır.
•Yeni sözleşmelere uygun firma kayıtlarının da tutulabilmesi için "Lisans No" ifadesi konulmuş olup başvurularda mutlaka firma tarafından doldurulmuş olarak Odamıza sunulacaktır.
•LPG Otogaz istasyonu Sorumlu Müdürlük başvurularında, Otogaz istasyonunun bulunduğu ilin, sorumlu müdürün ikamet ettiği il sınırları ya da bağlı bulunduğu Şube kapsamı içerisinde olması veya komşu bir ilde olması gibi bir şart aranmayacaktır.
•Yönetmeliğin 13. maddesi gereğince Sorumlu Müdür olarak anılacak kişi aynı il sınırları içerisinde en fazla üç (3) Otogaz İstasyonu` nda görev yapabilecektir.

-------------------------------------------------------------------------------------

Banka Hesap No:

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
İş Bankası Meşrutiyet Şubesi
IBAN No:  TR430006400000142130008120

İletişim:

Eposta: sem@maden.org.tr
Telefon: 0312 4251080/121-122      Faks: 0312 4197680

 -------------------------------------------------------------------------------------

ÖNEMLİ UYARI !

YAPILACAK BAŞVURULARDA YÖNETMELİĞİN 19. MADDESİ GEREĞİNCE, SORUMLU MÜDÜRLÜK SÖZLEŞMELERİNDE, SÖZLEŞME SÜRELERİ BEŞ (5) YILDAN FAZLA OLAMAZ.

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BELGESİ, SORUMLU MÜDÜR SERTİFİKASININ (EĞİTİM SERTİFİKASI) KALAN SÜRESİNİ GEÇMEMEK KAYDIYLA, SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN SÜRE İÇİN DÜZENLENİR. BELGELERDE VİZE ŞARTI ARANMAZ.

 

EK-1 BAŞVURU FORMU (18 KB) (28.01.2020 10:52:16)

EK-1 BAŞVURU FORMU (125 KB) (28.01.2020 10:52:17)

EK-2 SÖZLEŞME ÖRNEĞİ (56 KB) (02.04.2018 15:28:19)

EK-2 SÖZLEŞME ÖRNEĞİ (182 KB) (02.04.2018 15:28:39)

EK-3 TAAHHÜTNAME (14 KB) (03.02.2016 13:50:17)

EK-3 TAAHHÜTNAME (31 KB) (03.02.2016 13:50:26)

EK-4 LİSANS TAAHHÜTNAMESİ (253 KB) (02.04.2018 16:04:20)

EK-4 LİSANS TAAHHÜTNAMESİ (158 KB) (02.04.2018 16:04:31)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 32767

Tüm Haberler

SAYFA ÜSTÜ
ANA SAYFA BU SAYFAYI ÖNER BU SAYFAYI YAZDIR
   

Şubeler:
»ADANA ŞUBE »DİYARBAKIR ŞUBE »İSTANBUL ŞUBE »İZMİR ŞUBE »ZONGULDAK ŞUBE
 
Bölge Temsilciği:
»SİVAS BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 
 
İl Temsilcilikleri:
»ADANA »ADANA-ALADAĞ »ADANA-KOZAN »ADANA-POZANTI »ADIYAMAN »AFYONKARAHİSAR »AĞRI »AKSARAY »AMASYA »ANKARA »ANTALYA »ANTALYA-ALANYA »ARDAHAN »ARTVİN »AYDIN »BALIKESİR »BALIKESİR-DURSUNBEY »BARTIN »BARTIN-AMASRA »BATMAN »BAYBURT »BİLECİK »BİNGÖL »BİTLİS »BOLU »BURDUR »BURSA »ÇANAKKALE »ÇANAKKALE-ÇAN »ÇANKIRI »ÇORUM »DENİZLİ »DİYARBAKIR »DÜZCE »EDİRNE »EDİRNE-KEŞAN »EDİRNE-UZUNKÖRÜ »ELAZIĞ »ERZİNCAN »ERZURUM »ESKİŞEHİR »ESKİŞEHİR-KIRKA »GAZİANTEP »GİRESUN »GÜMÜŞHANE »HAKKARİ »HATAY »HATAY-İSKENDERUN »IĞDIR »ISPARTA »İSTANBUL »İZMİR »KAHRAMANMARAŞ »KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN »KARABÜK »KARAMAN »KARS »KASTAMONU »KAYSERİ »KAYSERİ-DEVELİ »KAYSERİ-YAHYALI »KIRIKKALE »KIRKLARELİ »KIRŞEHİR »KİLİS »KOCAELİ »KONYA »KONYA-EREĞLİ »KONYA-ILGIN »KÜTAHYA »KÜTAHYA-GEDİZ »KÜTAHYA-TAVŞANLI »MALATYA »MANİSA »MARDİN »MERSİN »MUĞLA »MUŞ »NEVŞEHİR »NİĞDE »ORDU »OSMANİYE »RİZE »SAKARYA »SAMSUN »SİİRT »SİNOP »SİVAS »SİVAS-DİVRİĞİ »ŞANLIURFA »ŞIRNAK »TEKİRDAĞ »TOKAT »TRABZON »TUNCELİ »UŞAK »VAN »YALOVA »YOZGAT »ZONGULDAK »ZONGULDAK-KDZ.EREĞLİ  

   

COPYRIGHT © 2006-2020 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 425 10 80   FAKS:(+90) 312 417 52 90
Sürekli Eğitim Merkezi FAKS: (+90) 312 419 76 80

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.